OMI VIỆT NAM::ĐHY Sim, Hồng y đầu tiên của Brunei, qua đời ở tuổi 70

ĐHY Sim, Hồng y đầu tiên của Brunei, qua đời ở tuổi 70


Về đầu trang