OMI VIỆT NAM::Đức cha Gioan Maria Vũ Tất từ nhiệm. Tòa Thánh bổ nhiệm Giám quản Tông toà giáo phận Hưng Hoá

Đức cha Gioan Maria Vũ Tất từ nhiệm. Tòa Thánh bổ nhiệm Giám quản Tông toà giáo phận Hưng Hoá


Về đầu trang