OMI VIỆT NAM::Đức Hồng y de Aviz mời gọi các tu sĩ hy sinh, cầu nguyện cho thế giới trong cơn đại dịch

Đức Hồng y de Aviz mời gọi các tu sĩ hy sinh, cầu nguyện cho thế giới trong cơn đại dịch


Về đầu trang