OMI VIỆT NAM::Đức Tổng Giám Mục Arthur Roche được bổ nhiệm Tân Tổng Trưởng Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích

Đức Tổng Giám Mục Arthur Roche được bổ nhiệm Tân Tổng Trưởng Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích


Về đầu trang