OMI VIỆT NAM::Thánh lễ trao tác vụ Giúp lễ trong tuần cửu nhật cầu nguyện cho ơn gọi Hiến Sĩ

Thánh lễ trao tác vụ Giúp lễ trong tuần cửu nhật cầu nguyện cho ơn gọi Hiến Sĩ


Về đầu trang