OMI VIỆT NAM::Người Hồi giáo và Công giáo mừng 50 năm linh mục của cha Charles Patrick Burrows, Hiến Sĩ Indonesia

Người Hồi giáo và Công giáo mừng 50 năm linh mục của cha Charles Patrick Burrows, Hiến Sĩ Indonesia


Về đầu trang