OMI VIỆT NAM::Sắc lệnh ban các ơn toàn xá đặc biệt nhân dịp Năm đặc biệt về Thánh Giuse

Sắc lệnh ban các ơn toàn xá đặc biệt nhân dịp Năm đặc biệt về Thánh Giuse


Về đầu trang