OMI VIỆT NAM::Tiếng kêu của trái đất và người nghèo chớ không phải việc truyền chức cho những người đàn ông đã có gia đình.

Tiếng kêu của trái đất và người nghèo chớ không phải việc truyền chức cho những người đàn ông đã có gia đình.


Về đầu trang