Sứ Mạng Hiến Sĩ

Thánh Lễ Phụng Hiến Trọn Đời Của Năm Anh Em Hiến Sĩ - Sứ Vụ Việt Nam

Thánh Lễ LẬP LẠI LỜI KHẤN của anh em HIẾN SĨ VIỆT NAM

Ngước Nhìn Thánh Giá

Ca Vang Mẹ Vô Nhiễm

Ca Vang Mẹ Vô Nhiễm

"Ông Cha Đường Temple"

5 Điều Về Thánh I-giê-ni-ô Mai Thiên Lộc

Người nghèo là những ai ?

Thánh Lễ Tạ Ơn Khánh Thành Học Viện Mai Thiên Lộc Cơ Sở II

Hiến Sĩ của Mẹ

Hiến Sĩ Tử Đạo Philippines

Về nguồn Dòng Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm

Diễn nguyện mừng 200 năm Sinh nhật Dòng Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm (O.M.I.)

Xin làm cho con như lời Ngài

Các Chân Phước Hiến Sĩ Tử Đạo Tây Ban Nha

Sứ vụ anh em Hiến Sĩ trên thế giới

Diễn nguyện kỷ niệm 200 Năm thành lập Dòng Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm, O.M.I.

ĐTC Phanxico tiếp kiến Tổng Tu Nghị Dòng Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm (O.M.I.)

Cha Hermann Klein-Hitpass, OMI – người cha của đại gia đình những phụ nữ và trẻ em nghèo tại Katutura

Thánh lễ mừng 200 năm thành lập Hội dòng Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm

Câu chuyện ơn gọi của cha LeBlanc OMI

Về đầu trang