OMI VIỆT NAM::ĐTC bổ nhiệm Đức cha Robert Francis Prevost làm Tổng trưởng Bộ Giám mục

ĐTC bổ nhiệm Đức cha Robert Francis Prevost làm Tổng trưởng Bộ Giám mục


Về đầu trang