OMI VIỆT NAM::Fatima: Cuộc Hành hương Quốc tế Tháng Chín, sáng 13.09, tại Cova da Iria.

Fatima: Cuộc Hành hương Quốc tế Tháng Chín, sáng 13.09, tại Cova da Iria.


Về đầu trang