OMI VIỆT NAM::Lễ Phong Thánh cho hai chân phước Scalabrini và Artemide Zatti

Lễ Phong Thánh cho hai chân phước Scalabrini và Artemide Zatti


Về đầu trang