OMI VIỆT NAM::Thánh lễ cầu nguyện cho việc truyền giáo của nhóm Bảo trợ Ơn gọi Hiến Sĩ khu vực Phước Tín và Đức Liễu

Thánh lễ cầu nguyện cho việc truyền giáo của nhóm Bảo trợ Ơn gọi Hiến Sĩ khu vực Phước Tín và Đức Liễu


Về đầu trang