OMI VIỆT NAM::ĐTC Phanxicô gửi thư cho hai đền thánh Đức Mẹ Guadalupe kết nghĩa ở Mexico và Tây Ban Nha

ĐTC Phanxicô gửi thư cho hai đền thánh Đức Mẹ Guadalupe kết nghĩa ở Mexico và Tây Ban Nha


Về đầu trang