OMI VIỆT NAM::Đức Thánh Cha Phanxicô chủ sự nghi thức trao và đọc Sắc chỉ công bố Năm Thánh 2025

Đức Thánh Cha Phanxicô chủ sự nghi thức trao và đọc Sắc chỉ công bố Năm Thánh 2025


Về đầu trang