OMI VIỆT NAM::Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallegher, Bộ Trưởng Ngoại Giao Tòa Thánh Thăm Việt Nam

Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallegher, Bộ Trưởng Ngoại Giao Tòa Thánh Thăm Việt Nam


Về đầu trang