OMI VIỆT NAM::Cha Giuse Vũ Văn Nguyên, OMI - Tân Phó Đặc Trách Giáo Họ Đông An – Giáo Xứ Tân Hợp - Giáo Phận Hưng Hóa

Cha Giuse Vũ Văn Nguyên, OMI - Tân Phó Đặc Trách Giáo Họ Đông An – Giáo Xứ Tân Hợp - Giáo Phận Hưng Hóa


Về đầu trang