OMI VIỆT NAM::Thánh Lễ Khai Giảng Năm Học Mới và Mừng Thượng Thọ 80 Tuổi Của Lm Roland Jacques

Thánh Lễ Khai Giảng Năm Học Mới và Mừng Thượng Thọ 80 Tuổi Của Lm Roland Jacques


Về đầu trang