OMI VIỆT NAM::Thánh lễ Mừng Kỷ Niệm 163 Năm, Ngày Thánh I-giê-ni-ô Mai Thiên Lộc Về Trời

Thánh lễ Mừng Kỷ Niệm 163 Năm, Ngày Thánh I-giê-ni-ô Mai Thiên Lộc Về Trời


Về đầu trang