OMI VIỆT NAM::Chúc mừng Sinh Nhật lần thứ 207, ngày thành lập Hội dòng Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm, O.M.I.

Chúc mừng Sinh Nhật lần thứ 207, ngày thành lập Hội dòng Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm, O.M.I.


Về đầu trang