OMI VIỆT NAM::THÁNH LỄ TẠ ƠN NGÀY ĐẤNG SÁNG LẬP VỀ VỚI CHÚA VÀ 35 NĂM KHẤN DÒNG - 29 NĂM LINH MỤC CỦA CHA NGUYÊN BỀ TRÊN SỨ VỤ DÒNG HIẾN SĨ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM

THÁNH LỄ TẠ ƠN NGÀY ĐẤNG SÁNG LẬP VỀ VỚI CHÚA VÀ 35 NĂM KHẤN DÒNG - 29 NĂM LINH MỤC CỦA CHA NGUYÊN BỀ TRÊN SỨ VỤ DÒNG HIẾN SĨ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM


Về đầu trang