OMI VIỆT NAM::Thánh lễ Nhậm chức Quản Xứ Giáo xứ Phước Tín Của Cha An-tôn

Thánh lễ Nhậm chức Quản Xứ Giáo xứ Phước Tín Của Cha An-tôn


Về đầu trang